Utforska Akka med Mejsla

OBS: Fullbokat. Vi kan tyvärr inte erbjuda fler platser.
Inbjudan till gratis studiecirkel med start 2014-03-11

Bakgrund

Det blir allt viktigare med krav på skalbarhet och en effektiv hantering av multipla trådar och processer. Den vanliga trådhanteringen i Java blir lätt komplex och risken för svårhanterade fel är stor.
Akka är ett flexibelt klassbibliotek med kraftfullt stöd för att bygga skalbara, parallella system i Java och Scala. Biblioteket bygger på Actors-modellen som gör det lättare att dela upp ett program i löst kopplade moduler som kan kommunicera med varandra via asynkrona meddelanden.

Litteratur

Vi kommer att basera studiecirkeln på följande bok:

Bokomslag: Akka ConcurrencyAkka Concurrency av Derek Wyatt
Building reliable software in a multi-core world
Författare: Derek Wyatt
Förlag: Artima
ISBN 10: 0-9815316-6-0
ISBN 13: 978-0-9815316-6-3
Vi har valt boken i samråd med Jonas Bonér som är grundare av Akka-projektet. Det är hans absoluta favoritbok i ämnet, och Jonas tycker att den helt grym, rolig och lättläst, och lär ut ”how to think in actors”.

Boken kan köpas via t.ex. Adlibris.
(Alla deltagare måste själva se till att skaffa ett ex av boken.)

Förkunskaper

Studiecirkeln kräver inga förkunskaper om Akka, men vi förväntar oss att alla deltagare kan programmera i Java och är intresserade av Scala.

Schema och kapitelindelning

Vi kommer under vårterminen 2014 att träffas 5 tisdagskvällar mellan klockan 17-19.

Här kan ni se vilka kapitel som vi preliminärt tänker oss att vi ska ha läst inför respektive tillfälle.

Gång Datum Kapitel
1 2014-03-11 1. Why Akka?
2. Concurrency and Parallelism
3. Setting Up Akka
4. Akka Does Concurrency
5. Actors
2 2014-03-25 6. Akka Testing
7. Systems, Contexts, Paths, and Locations
8. Supervision and Death Watch
3 2014-04-08 9. Being Stateful
10. Routing Messages
11. Dispatchers and Mailboxes
4 2014-04-22 12. Coding in the Future
13. Networking with IO
14. Going Multi-Node with Remote Actors
5 2014-05-13 17. Patterns for Akka Programming
18. Antipatterns for Akka Programming
(Eventuellt överhoppade kapitel och/eller labb)

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Mat

För att alla ska orka hålla ångan uppe bjuder Mejsla på något att stoppa i magen under cirkelträffarna.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget och deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter.

Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkelträffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Tänk alltså på att studiecirkeln är krävande! Det är bl.a. det som också gör den så givande!

Cirkelledare

Cirkeln kommer att ledas av  Johan Andrén och Tony Marjakangas.

Anmälan

OBS: Fullbokat. Vi kan tyvärr inte erbjuda några fler platser.
Sista anmälningsdag är torsdagen den 6 mars 2014.

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida