Av : Karl Dickson | 2010-04-22 16:01

Efter att ha haft interimslösningar under vårt första år som Mejsla har vi nu landat vår logga, fått våra nya visitkort och hittat en design för vår nya webbplats. Det är fascinerande hur lång tid det kan ta när man har lite speciella önskemål och vill ha alla med på tåget i varje steg.

Loggan är det som har tagit längst tid. Den har många intressanta egenskaper, och de kanske allra tydligaste är all inneboende symmetri och återupprepade mönster.

Mejslad loggaNotera hur cirklar och mittpunkter går igen, och hur t.ex. e:et och a:et ser likadana ut bortsett från rotation och vändning. I ett tidigt skede hade vi faktiskt ett (helt annorlunda) förslag på logga där tanken just var att själva loggan skulle innehålla de cirklar och linjer som visade hur typsnittet var frammejslat, lite i stil med den nedre bilden ovan.

Ett kanske lite ovanligt önskemål som kom fram tidigt i processen var att vi inte skulle ha någon separat logga-symbol vid sidan av texten utan att vi ville att själva texten skulle utgöra hela loggan. Det önskemålet ledde oss in på en lång resa med bl.a. utforskande av nya typsnitt.

Ett nyckelsteg var att enas om hur s:et skulle se ut. Vi fastnade för den här varianten som symboliserar ”två händer som omfamnar ett projekt”. Det blev så speciellt att vi bestämde oss för att låta s:et även vara vår symbol när inte hela texten får plats, t.ex. i vår favicon (den lilla ikon som syns intill URL:en i en webbläsare). Så lär er känna igen vårt s – det är Mejslas symbol både i och vid sidan om loggan! Och var beredda på att vi kan komma att ändra på den gröna ringen beroende på sammanhang – det går att leka mycket med det utrymmet.
Rundade hörn i en del av e:et Ett av de sista stegen i utvecklingen av loggan var att runda till hörnen. Titta t.ex. på den här lilla delen av loggan (en bit av e:et). Alla hörn i loggans bokstäver är avrundade på samma sätt, och trots att det knappast är något som man tänker på explicit när man ser loggan så gör det en jätteskillnad för helhetsintrycket. Från lite vasst och kantigt till mjukt och välkomnande.

Finslipningen av loggan skedde parallellt med att vi lät designa webbplatsen, och hur webbplatsen blev kan ni ju se nu.

Nästa steg blev visitkorten, och den designen är i sin tur inspirerad av webbplatsen.
Med så mycket cirklar i loggan blev det en fullträff med rundade hörn på visitkorten!

Som sagt, att få fram loggan var en lång process, och nu kan vi titta tillbaka på mängder av gamla förkastade skisser. Här är ett litet (ja, verkligen litet) urval av förkastade förslag i ett collage.

Lämna en kommentar

*
css.php