Av : Marie Arnell | 2013-10-03 09:30
Vi välkomnar Tony Marjakangas som den 1 oktober börjar på Mejsla.
Tony kommer senast från Fareoffice Car Rental Solutions AB, där han jobbat med Scala, Play Framework och Java som systemutvecklare.
Av : Anci Skiöld | 2013-09-26 12:52

Mejsla hjälper Ciber

Daniel Gasinski, konsult hos Mejsla hjälper just nu vår kund Ciber med ett projekt åt Stockholms läns landsting. Projektet innebär främst att ersätta gamla C++ servrar med webbtjänster skrivna i Java. Arbetet utförs agilt med mindre leveranser vilket medför att klienter kommunicerar med både gammal och ny kod under en övergångsfas.

Utveckla dig själv genom att behärska din verktygslåda

Att byta ut kod som under mer än ett decennium legat i produktion ställer stora krav på olika programmeringsspråk, domänkunskap, test m. m. Som enskild utvecklare blir det lätt att man ”grottar ner sig” och bortprioriterar saker som för stunden upplevs som mindre viktiga. Det handlar kanske om att man inte tar sig tid för kunskap kring nya tekniker som skulle kunna höja kvalitén på leveranserna till kunden. Ett annat exempel är att inte använda sitt utvecklingsverktygs fulla potential. Man går miste om produktivitet om man inte känner till viktiga inställningar, kortkommandon, automatiseringar osv. Istället är det vanligt att utvecklare kör på i samma gamla spår.

Mejsla konsult delar med sig, vilket leder till bättre kvalitet

För att skapa ett kontinuerligt kunskapsutbyte i teamet tog Daniel initiativ till att starta upp ett informellt möte en timme i veckan kallat ”tech talk Thursday”. Det är en kommunikationsplattform där alla utvecklare är med och bidrar med sin kunskap eller ställer frågor kring saker som dykt upp under arbetet. Hittills har Daniel delat med sig av sina kunskaper kring testramverket Mockito och hur man kan använda utvecklingsverktyget Eclipse effektivt. Det senare föredraget blev mycket uppskattat vilket har lett till att Daniel kommer att hålla föredraget för Cibers kompetensnätverk inom Java.

Kan vi hjälpa dig bli effektivare? Kontakta oss så berättar vi mer.

Av : Marie Arnell | 2013-09-24 18:35

OBS: Passerat datum.

På Mejsla brinner vi för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder med att bygga system som på bästa sätt stödjer kundens affär.

Som ett led i detta bjuder vi nu in beslutsfattare till frukostseminarier där vi presenterar teknik på en övergripande nivå och visar på fördelar som tekniken erbjuder. Frukostseminarium

Frukostseminarium tema Akka

Tisdagen den 8 oktober

Agenda

Som certifierad partner till Typesafe, presenterar vi Akka, ett kraftfullt bibliotek med verktyg för att bygga parallelliserade, samtidiga, distribuerade och feltoleranta system.

Vi kommer titta närmare på Akkas implementation av Actors vilket är en modell som låter oss skriva händelsedrivna applikationer. Actors låter oss strukturera applikationer med vattentäta skott mellan systemets olika delar och gör det möjligt att bygga självläkande komponenter som kan hantera att t.ex. en backendtjänst ibland inte är tillgänglig. Tack vare hur Actors interagerar med varandra blir det enklare att bygga löst kopplade system där de delsystemen vet så lite om varandra som möjligt.

Exempel på andra framgångsrika företag som redan använder Akka, är Amazon, TDC, VMware, Blizzard och Credit Suisse.

Anmälan

OBS: Passerat datum.
Anmäl snarast då platserna är begränsade.
Till anmälan >>

Av : Marie Arnell | 2013-09-16 20:05
Vi välkomnar Oskar Wyke som den 16 september börjar på Mejsla.
Oskar kommer senast från Visma Proceedo, där han jobbat som systemutvecklare och teamledare.
Av : Marie Arnell | 2013-09-11 15:46

Tack alla ni som deltog på vårt frukostseminarium om Play Framework.
Johan Andrén höll en presentation om varför Play är ett webbramverk som alla som ska utveckla en webbapplikation bör titta på för att utveckla både effektivare och får en bättre prestanda.

Vårt nästa frukostseminarium äger rum den 8 oktober, då AKKA står på agendan.
Om du vill vara säker på att inte missa detta tillfälle, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

css.php