Mejsla och Java

Java är en gemensam nämnare för oss på Mejsla. Alla våra konsulter är erfarna javautvecklare och vi använder Javaplattformen i merparten av våra uppdrag. Vi jobbar i många branscher och hjälper våra kunder att utveckla system och applikationer som stödjer våra kunders affär och verksamhet.

Vi verkar för vidareutvecklingen av Java och för spridning av kunskap om Java, och som ett led i detta är vi också med som partner och ingår i organisations teamet för Jfokus. Jfokus är Sveriges största och viktigaste mötesplats för alla som arbetar med utveckling och affärer på Javaplattformen. Jfokus samlar branschens hetaste talare.

Bloggar etiketter:

Mejsla och Scala

Java-plattformen är Mejslas röda tråd och i vår strategi ligger att vara med i framkanten av den utveckling som sker på och kring den plattformen.  Ett exempel är att vi satsar på programmeringsspråket Scala i både våra kundprojekt och i vårt kompetensutvecklingsarbete. Vi har bl.a. erbjudit en studiecirkel om Scala där utvecklare från olika företag träffats för att utveckla sin kunskap kring Scala, och vi har också talat på konferenser om Scala.

Våra erfarenheter kring Scala sammanfattar vi idag på följande sätt:

  • Högre produktivitet än med Java
  • Mer koncis syntax
  • Färre rader kod att underhålla -> Färre buggar -> Högre kvalitet
  • Kraftfull statisk typkontroll -> kod som är både robust och flexibel
  • Fokus på logik snarare än ”ceremoni”
  • Språkstöd för att lösa problem funktionellt
  • Enklare och säkrare parallellisering med Actors
  • Sömlös interaktion med Javaklasser

Anlita Mejsla om ni vill ni komma igång med Scala-utveckling eller ha stöd i er pågående Scala-utveckling?

Bloggar etiketter: ,

Mejsla och Ruby on Rails

Ruby on Rails används i allt större utsträckning, och det utvecklas ständigt för att möta ny krav och önskemål från den mycket aktiva communityn som idag finns runt Ruby. Användningsområdet är brett och vi ser idag Ruby on Rails i både små och stora tillämpningar. Mejsla hjälper idag våra kunder både med Ruby on Rails i både utveckling och test.

Är du intresserad av våra Ruby konsulter?
Kontakta Karl Dickson på 0709-515 234 eller Michael Pettersson 0730-787 022

Bloggar etiketter: , ,

css.php