Av : Marie Arnell | 2014-04-09 09:03
Sedan 2011 har Databyrån anlitat Mejslas konsulter och vårt samarbete har fördjupats samarbete alltmer. Databyrån som av flera skäl är en mycket uppskattad kund hos oss på Mejsla.

Databyrån har en mycket väl fungerande utvecklingsprocess med parprogrammering, mycket tester samt väldokumenterad och strukturerad kod. Databyrån skapar möjligheter för våra konsulter att tillsammans med dem utveckla systemen på bästa tänkbara sätt.

Databyråns leverans är ett heltäckande verksamhetsstöd för blodcentraler som hanterar blodgivning, framställning av blodkomponenter och transfusion av patienter. Detta passar mycket bra med Mejslas strävan att med IT göra skillnad.

Lämna en kommentar

*
css.php