Det ska vara så här tomt på vår webbplats eftersom vi just nu håller på och gör om den. Vi människor finns dock på plats som vanligt.

Mejsla AB
Sveavägen 76
113 59 STOCKHOLM
08-20 69 00
info@mejsla.se

 

Kontaktpersoner:

Michael Pettersson
VD
michael.pettersson@mejsla.se
0730-787 022

Karl Dickson
IT-rådgivare
karl.dickson@mejsla.se
0709-515 234