Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 26

Pontus Riis

Pontus RiisKonsult
pontus.riis[at] mejsla.se
0730-432 140

Pontus tar ansvar för att saker blir gjorda och har också förmågan att som felsökare gräva sig ner på djupet när det behövs för att hitta lösningar på svåra problem.

Han har lång erfarenhet av Java-plattformen och har kombinerat utveckling med utbildning, support och automatisering. Pontus brinner för Continuous Integration och bra tester.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php