Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 16

Johan Dykström

Johan DykströmKonsult
johan.dykstrom [at] mejsla.se
0702-700 203

Johan har arbetat med objektorienterad systemutveckling sedan 1994. Han har praktisk erfarenhet av analys, design, implementation och test. Oftast har detta skett i en miljö med Java och C++, men Johan har också erfarenhet ett stort antal andra språk, t.ex. Lisp, C, Scala och Python. Han har dessutom lång erfarenhet av arbete med GUI.
Johan har arbetat i såväl UNIX-, Linux- som Windows-miljö. Han har mycket god arbetskapacitet och har lätt för att sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Han är en analytisk och positiv person med god samarbetsförmåga. Johan arbetar gärna med öppen källkod och har själv bidragit med egna verktyg.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php