Raymond Kalander

Raymond KalanderKonsult
raymond.kalander [at] mejsla.se
0728-444 176

Raymond har många års erfarenhet av transaktionsintensiva och kritiska system inom både affärssystem och bank/finans. Han har programmerat från verklig lågnivå med inbyggda system i C/C++ upp till mer traditionell backend-utveckling i Java.

Ett bra program ska göra rätt sak, och Raymond har en styrka i att förstå verksamheten och att driva både krav och analys. Han arbetar gärna i hela utvecklingscykeln och är med och ser hur driftsatt kod beter sig och vad som kan förbättras. Det finns en tonvikt på kod som är stabil och lätt att underhålla.

css.php