Studiecirkel: Reaktiv programmering i Java 8

Bakgrund

Reaktiv programmering växer i popularitet och fungerar som ett eget paradigm för att hantera komplexiteten i moderna, asynkrona applikationer. För dig som är intresserad av reaktiv programmering i Java bjuder Mejsla in till en ny studiecirkel. Häng med och läs, diskutera och labba tillsammans med oss på Mejsla.

Upplägg

Book CoverStudiecirkeln utgår från boken:

Learning Reactive Programming with Java 8
Författare: Nickolay Tsvetinov
Förlag: Packt Publishing

Vi inleder med en översiktspresentation av reaktiv programmering. Därefter läser och experimenterar vi inför varje mötestillfälle. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkelträffar bör deltagare ha med sig frågor, tankar och insikter till mötet. Vi hjälps även åt genom att mellan tillfällena kommunicera via en Google-grupp där man kan ställa och svara på frågor, tipsa om artiklar på webben etc.

Förkunskaper

Vi förutsätter att deltagarna är Java-utvecklare.

Förberedelser

Inför första mötet krävs egentligen inga förberedelser eftersom vi inleder med en presentation. Inför gång 2 vill vi att alla har införskaffat boken och hunnit läsa inledande kapitel.

Tid och datum

Vi träffas varannan tisdag mellan klockan 18.00 – 20.00 följande sex kvällar:

23 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Mat

För att vi ska kunna hålla energin uppe på våra möten kommer Mejsla att bjuda på något att äta.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget och deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter.

Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkelträffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Cirkeln kommer att ledas av Oskar Wyke, Kristofer Löfgren och Gustaf Cele.

Anmälan

Anmäl dig till oss i vår monter på Jfokus eller med ett mejl till kompetens@mejsla.se och ange namn, mobilnummer och gärna också vilket företag du jobbar på.

Antalet platser är begränsat. De som anmäler sig på Jfokus har förtur, och därefter är det är först till kvarn som gäller.

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.