Av : Marie Arnell | 2012-07-06 13:55

För att ständigt hålla oss uppdaterade på den senaste tekniken utnyttjar vi den kunskap som våra konsulter skaffat sig genom flera års praktisk erfarenhet inom många olika brancher och teknikområden, samt den kunskap våra konsulter får genom att läsa och delta i olika communities.

Vårt koncept Step Up bygger på idén att vi utbildar varandra genom regelbunda föreläsningar, demonstrationer och diskussioner kring aktuella ämnen.

Eftersom våra möten har en positiv atmosfär där alla har möjlighet att delta, ställa frågor eller kommentera det ämne som avhandlas är anslutningen i regel väldigt hög.

Listan av ämnen är lång och här kommer ett litet axplock:

  • Skriv tester för Java/Scala med Specs2
  • DDD (Domain-Driven Design)
  • MongoDB
  • Drools – en regelmotor
  • Google Web Toolkit
  • Akka – Maximera din datorkraft
  • Concurrency ur ett Javaperspektiv
  • Maven – Så funkar det!
  • Message Oriented Middleware, Brokers and JMS

Vill du delta på Step Up?

Inbjudan går ut till vår kompetenslista, anmäl dig till kompetens@mejsla.se med namn och e-postadress så missar du inte inbjudningarna.
 

Lämna en kommentar

*
css.php