Av : Marie Arnell | 2012-07-06 13:55

För att ständigt hålla oss uppdaterade på den senaste tekniken utnyttjar vi den kunskap som våra konsulter skaffat sig genom flera års praktisk erfarenhet inom många olika branscher och teknikområden, samt den kunskap våra konsulter får genom att läsa och delta i olika forum.

Vårt koncept Step Up bygger på idén att vi utbildar varandra genom regelbundna föreläsningar, demonstrationer och diskussioner kring aktuella ämnen.

Eftersom våra möten har en positiv atmosfär där alla har möjlighet att delta, ställa frågor eller kommentera det ämne som avhandlas är anslutningen i regel väldigt hög.

Listan av ämnen är lång och här kommer ett litet axplock:

  • Skriv tester för Java/Scala med Specs2
  • DDD (Domain-Driven Design)
  • MongoDB
  • Drools – en regelmotor
  • Akka – Maximera din datorkraft
  • Concurrency ur ett Javaperspektiv
  • Message Oriented Middleware, Brokers and JMS

Vill du delta på en Step Up?
Det går ofta ut en inbjudan till vår kompetenslista som du kan anmäla dig till på vår kompetenssida.

Lämna en kommentar

*
css.php