Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 42

Mikael Björkman

Mikael BjörkmanKonsult
mikael.bjorkman [at] mejsla.se
073 – 709 48 40

Mikael är en självständig och initiativrik utvecklare med huvudinriktning på Ruby och sfären för öppen källkod samt ett gott öga till både .Net och Java.

Han har en solid förståelse för vad det är som får en IT-lösning att fungera, och han har praktiska erfarenheter av modellera komplexa affärssystem.

Med spetskunskaper inom Ruby och relaterade ramverk i samspel med mycket goda kunskaper om både front-end och databaser kan Mikael hantera hela teknikstacken. Han tar snabbt till sig nya koncept och kan se saker i lager och abstraktioner.

Vid sidan om systemutveckling har Mikael även hunnit jobba med systemadministration, och han har erfarenhet av allt från installation och konfigurering till loggning och backuper. Han har även erfarenhet av sätta upp och arbeta i molnlösningar.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php