Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v
49

Gustaf Cele


Konsult
gustaf.cele [at] mejsla.se
070-241 39 89

Gustaf har i hela sitt yrkesliv haft ett starkt fokus på webbutveckling, framförallt i Java-miljö. Han har ett stort intresse för programutveckling, något som inte minst märks på att han är en notorisk samlare av programmeringsspråk med ett brinnande intresse för t.ex. Ruby, Python, Groovy och Scala.

Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggar etiketter:

Bloggande mejslare

css.php