Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 20

Kristofer Löfgren Patrakka

Konsult
kristofer.patrakka [at] mejsla.se

073 – 612 43 74

Kristofer är en skicklig utvecklare som trivs med att göra nytta och känna att hans arbete underlättar för andra. Han är strukturerad och ansvarsfull, och han har fått omdömet att han är den ”som gör” istället för att säga att ”någon borde”.

Ur ett tekniskt perspektiv har Kristofer stor erfarenhet av webbutveckling och en styrka i att kunna arbeta tvärfunktionellt. Förutom sina erfarenheter inom Java och serverteknik har Kristofer också goda kunskaper om både JavaScript för front-end och t.ex. SQL/JDBC och MongoDB för back-end. Och detta kombinerar han dessutom med värdefulla kunskaper om säkerhet som är ett område som han är extra intresserad av.

Kristofer är en mycket uppskattad projektmedlem som både kan lyssna, förklara och hjälpa till med att öka kunskapsspridningen i sina projekt. Även om Kristofer i första hand är en riktigt duktig utvecklare har hans positiva personlighet också gjort att han har fått ta samordnande roller som t.ex. Scrum Master.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php