Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 21

Oskar Wyke

Konsult
oskar.wyke [at] mejsla.se
073-652 61 76

Oskar har ett driv som gör att han ständigt söker nya utmaningar och möjligheter till förbättring. Han nöjer sig inte med att göra ett arbete halvbra, utan slutför det arbete han tar på sig på ett ansvarstagande vis. Han är dessutom nyfiken, något som präglar hans sätt att såväl få ny kunskap som att tillämpa den i nya situationer.

Oskar har en bred kunskap inom ett flertal tekniker och produkter relaterade webbutveckling. Han har länge haft ett stort intresse för området och har genom åren getts tillfälle att fördjupa sig i en mängd olika ramverk och tekniker. Detta har även medfört att Oskar har lätt för att sätta sig in i ny teknik på ett självständigt sätt. Och Oskar har också förmågan och intresset för att effektivt kommunicera sina idéer och kunskaper.

Oskar programmerar helst Java eller JavaScript men har också erfarenhet av andra språk som t.ex. Groovy, Python och Perl.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php