Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 21

Anton Westman

Anton WestmanKonsult
anton.westman[at] mejsla.se
073 – 951 70 90

Anton är en självständig och initiativrik utvecklare med stort intresse öppen källkod.
Han har god förståelse för vad som får en IT-lösning att fungera, och han har praktiska erfarenheter av modellera komplexa affärssystem.
Med en spets inom Ruby och relaterade ramverk i samspel med goda kunskaper om både front-end och databaser kan Anton hantera hela teknikstacken. Han tar snabbt till sig nya koncept och kan se saker i lager och abstraktioner.
En viktig drivkraft för Anton är att applikationer gör rätt saker, och användarcentreringen ligger honom varmt om hjärtat. Med en bakgrund inom människa-datorinteraktion tar han gärna tag i olika UX-frågor. Han inte bara ger användarna vad de tror att de behöver utan hjälper dem även förstå vad de faktiskt behöver.
Anton är en positiv drivkraft i alla projekt, och han är inte rädd för att vara den som först tar sig an nya utmaningar.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php