Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 03

Kristoffer Carlson

Konsult
kristoffer.carlson [at] mejsla.se
073-705 57 59

Kristoffer är en kunskapshungrig dataingenjör med en bakgrund som webbutvecklare vilket gör att han kan arbeta självständigt i hela stacken från databas till webb- och/eller mobilklient.

Med erfarenheter från flera branscher och från både små och stora organisationer passar Kristoffer utmärkt i de allra flesta projekt.

Kristoffer är en uppskattad team-medlem som trivs allra bäst när han tillsammans med andra kan bidra med sina kunskaper och sin förmåga till konstruktiv problemlösning.
Eftersom Kristoffer är uppväxt i USA så är han även en extra värdefull tillgång i projekt med internationella kontakter.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php