Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 25

Gustaf Cele


Konsult
gustaf.cele [at] mejsla.se
070-241 39 89

Gustaf har i hela sitt yrkesliv haft ett starkt fokus på webbutveckling, framförallt i Java-miljö. Han har mycket gedigna kunskaper inom området, både vad gäller servertekniker som servlets och klienttekniker som Javascript/AJAX. Förutom webbutveckling har Gustaf även arbetat med att utveckla ett aspektorienterat objektpersistenslager för transaktionsintensiva system, GUI-utveckling samt implementering av olika betalningslösningar för SMS, kontokort och faktura. Gustaf har ett stort intresse för programutveckling, något som inte minst märks på att han är en notorisk samlare av programmeringsspråk med ett brinnande intresse för uppstickare som Ruby, Python, Groovy och Scala.

Gustaf är även med och arrangerar Mejslas studiecirkel i JavaScript under våren 2013, och höll bland annat presentationen på introduktionsträffen.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php