Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 30

Robert Söderbjörn

Konsult
robert.soderbjorn [at] mejsla.se
070 – 255 60 54

Robert är en mångsidig och initiativrik utvecklare som jobbat på heltid med programmering sedan början av 2000-talet. Hans intresse för datorer och programmering väcktes med hemdator-revolutionen under barn- och ungdomsåren.

Han har jobbat med många olika plattformar och programmeringsspråk. De senaste nio åren har han mest arbetat med olika typer av Java-lösningar, men tidigare ägnade han sig framförallt åt C/C++ och C# / .NET.

Flertalet yrkesverksamma år har ägnats åt kommunikationsintensiva lösningar — vissa med höga prestandakrav. Robert har betydande erfarenhet av tjocka klienter och är allmänbildad inom webbteknik. Han har ett stort och växande intresse för mobilapplikationer och smarta, bärbara enheter.

Under sitt arbete har Robert jobbat i tätt samarbete med både europeiska och nordamerikanska kunder, bl a inom flygbranschen. Han är strukturerad och noggrann med sinne för detaljer. Han är intresserad av hela utvecklingskedjan, från planering till implementation och testning. Han är också språkintresserad med lång erfarenhet av att skriva specifikationer, manualer och presentationer på såväl svenska som engelska.


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php