Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 08

Simon Rydberg

Simon RydbergKonsult
simon.rydberg [at] mejsla.se
0730 50 65 30

Simon är en erfaren utvecklare som ser till helheten och gärna hjälper till med att förbättra verksamheten och arbetssättet så mycket som det går i den takt det är möjligt. Han är en person som hittar nya vägar framåt, och han är ofta den som andra vänder sig till när de vill diskutera olika lösningar.

Förutom att vara en utvecklare i framkant har Simon också erfarenhet av flera roller på högre nivå. Han har ofta arbetat nära slutkunder och även utbildat i bl.a. Scrum, Kanban och Git.

Han har jobbat med många olika typer av system och både med back-end och front-end för ett flertal webbsystem samt arkitekturer för distribuerade och multitrådade system. Han har även jobbat med IT-administration och konfiguration av ärendehanteringssystem, wiki-system, byggservrar, m.m.

Simon har lätt för att sätta sig in i nya tekniker och sammanhang. Han kommer snabbt in i både mindre och större team.

 

Simon Rydberg Tags

 


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php