Experter på Javaplattformen

Mejsla är ett konsultföretag som främst är specialiserat på systemutveckling kring Javaplattformen. Alla konsulter som arbetar hos oss har spännande profiler, med flera års praktisk erfarenhet av projektarbete inom ett flertal olika branscher. Konsulternas spetskompetens täcker allt från mobila lösningar, till stora enterprise-lösningar baserade på Java EE. Alla arbetar kontinuerligt med sin tekniska och personliga utveckling i vårt kompetensutvecklingsprogram Step Up.
Mejsla AB har fokus och spetskompetens på highend systemutveckling, systemintegration, IT-arkitektur och utveckling av effektiva administrativa ledningsverktyg. Kvaliteten i våra leveranser säkras genom kompetenta resurser med seniorprofil i form av gedigen utbildning och betydande arbets- och projekterfarenhet.
Mejslas affärsidé är att vara en naturlig diskussions- och samarbetspartner i frågor som rör systemutveckling, integration och IT-arkitektur.

Veckans konsult

v 21

Johan Maasing

Johan MaasingKonsult
johan.maasing [at] mejsla.se
0703-55 54 57

Johan är en mycket erfaren arkitekt och utvecklare som kombinerar en djup teknisk förståelse med både förmåga och genuint intresse för att snabbt sätta sig in i verksamhetens krav.
Han har ett flertal Java-certifieringar och expertkunskaper inom Java, JBoss och Open Source, och han är van vid att ansvara för kritiska delar i integrationstunga och prestandakrävande webbprojekt.

Johan rör sig lika obehindrat i kravanalytiska diskussioner som i detaljerade tekniska lösningar, och han strävar alltid efter att maximera affärsvärdet.

Som person är Johan ansvarstagande, prestigelös och en äkta lagspelare. Kort sagt en riktig klippa!


Läs om fler av våra medarbetare >>>

Bloggande mejslare

css.php