Av : daniel.gasinski | 2012-10-21 12:55

JavaOne 2012 avslutades med pompa och ståt för några veckor sedan. I denna text ska jag redogöra några observationer jag gjort under konferensen.

 

Java behöver förbättras och man är öppen med det. Under konferensen har det skojjats friskt om gamla versioner av EJB och Struts, men även dagsaktuella problem med datum- och tidhanteringen.
Det talades mycket om vikten att involvera sig i Javas utvecklingsprocessen för att språket ska bli bättre. Ett sätt att engagera sig är att bidra med kodförbättringar. För att göra det enklare har man avsevärt förenklat kompileringen av Open JDK. Kompileringen som förut kunde ta veckor tar nu 10 minuter. Men det finna andra hinder som måste överbyggas för att underlätta för ”code-comitters”. Java används globalt vilket innebär svårigheter för utvecklare med andra modersmål än engelska. Ska utvecklare världen över kunna bidra till förbättringar krävs det att de kan kommunicera i forum och på e-postlistor. Jag har själv ställts inför språkproblemet när koden jag arbetat med varit kommenterad på ett språka jag inte kan läsa.

 
En annan observation under konferensen var att man försöker få flera att bli intresserade för Java genom att visa på andra tillämpningsområden för språket. Vi åhörarna har under några sessioner bjudits på mer lättsmälta användningar jämfört med den, för många, systemtunga vardagen. Bland annat har det demonstrerats vad som går att göra med Java hemma, till exempel styra robotar och tända släcka lampor. Kanske är tanken att utvecklaren introducerar språket för sina barn under leksamma former. Robot-temat återkom även på den avlsutande talet där en större robot åkte runt på scen. Med programmerade sensorer skulle den åka runt och ändra kurs när den närmande sig scenkanten. Tyvärr misslyckades det och den fångades innan den slog i marken. Kan det ses som en metaform för de tidigare nämnda förbättringar som Java behöver?

 
Konkurrensen från andra språk och tekniker gjorde sig påmind under konferensen. Ett exempel är ”hotet” från HTML5 . Javas pappa, James Gosling, demonstrerade ett skrivbordsprogram för övervakning av båtar och poängterade att detta aldrig skulle gå att göra i HTML5. Men det påpekades från flera talare att utvecklare inte behöver stå inför valet mellan Java och HTML5. JavaFX (efterträdare till Swing) erbjuder webbvy-komponent i vilken det går att köra HTML5. På så vis går det att använda delar av en kodbas i både webb och skrivbordsprogram. Konferensens namn till trots gavs andra JVM-baserade språk utrymme, till exempel Clojure, Groovy och Scala. Under en session om framtidens Java sades följande ”i Java 8 kommer du kunna göra det du gör idag på ett sätt som är enklare och har färre rader kod. Men ännu bättre blir det med dagens Scala”. Generellt var attityden till Scala uteslutande positiv.

 
Överlag tycker jag att konferensen hållit en mycket hög nivå på innehållet, mycket tack vare duktiga talare. I februari är det dags JFokus, en konferens som tidigare bjudit på internationellt erkända talare. I jämförelse står sig JFokus bra och jag ser fram emot fler lärorika dagar.

 

Javas pappa James Gosling och Jag

 

 

Lämna en kommentar

*
css.php