Gratis kompetensutveckling med Mejsla!

Mejsla fortsätter att bjuda på gratis kompetensutveckling.

Anmäl dig

Vill du vara med på vår kompetenslista och få information om våra kompetenshändelser?
Anmäl dig till kompetens@mejsla.se med namn och e-postadress.

Aktuellt

rails logoAnmäl dig till vår sista Step Up före sommaren!

Tidigare aktiviteter

Här är 016-några av de kompetensaktiviteter som Mejsla har arrangerat tidigare:rx

Vill du veta mer om Mejslas utbildningar.

Läs mer härJavascript libs

Global Day of Coderetreat 2012

css.php