Industrial Production of Software: Inbjudan till Step Up 2018-11-08

I Mejslas kompetensutvecklingsprogram ingår konceptet Step Up.
Det handlar om att vi var tredje torsdag lägger en förmiddag på att sprida kompetens. Ofta har vi möjlighet att bjuda in ett begränsat antal gäster.

Industrial Production of Software

Att bygga kommersiell mjukvara för den globala marknaden skiljer sig en del från att bygga system för en specifik organisation. De utmaningar man ställs inför är mångfacetterade och spänner över ett brett område; utvecklingsarbetet måste tillgodose inte bara marknadens och kundernas krav på funktionalitet, flexibilitet, kvalitet och support, utan också den egna organisationens krav på produktivitet och lönsamhet. Det räcker inte med att applikationen gör det den ska, den ska också ”sticka ut” från konkurrenterna och kunna möta nya krav på kortast möjliga tid för att inte bli akterseglad. När både kunder och de egna utvecklarna är spridda över flera världsdelar och tidszoner ställs höga krav på både metodik och teknik.

Det här föredraget tar upp några av de problem och lösningar som är vanliga vid utveckling av kommersiella informationshanteringssystem, med tonvikt på mönster, ramverk och prestanda.

Presentatör

Peer Törngren Vid rodret denna Step Up har vi nöjet att presentera Peer Törngren.

Peer Törngren är en systemutvecklare och mjukvaruarkitekt med drygt 15 års erfarenhet av Java och drygt 20 år av att bygga kommersiella produkter med komplexa affärsregler för den globala marknaden. Peers expertis finns framför allt inom mjukvaruarkitektur, Java/JEE backend och persistensramverk samt agil metodik och utvecklingsverktyg. Peer har arbetat i roller som utvecklare, arkitekt, scrum master och agil mentor på företag med allt mellan ett halvt dussin och en halv miljon anställda och föreläser regelbundet på Dataföreningens kurs ”Certifierad IT-arkitekt Master”. Tidigare i år startade han p2r software AB där han arbetar som konsult i egen regi.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men föredraget riktar sig i första hand till den som arbetar som utvecklare eller arkitekt. Presentationen hålls på svenska men materialet är skrivet på engelska.

Förberedelser

Inga.

Tider

Torsdagen 2018-11-08

  • Frukost serveras kl. 8.00-8.45
  • Step Up kl. 9.00-12.00
  • Lunch klockan 12
Frukost och lunch tackar man ja eller nej till i samband med anmälan.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att komma på vår Step Up. Mejsla bjuder på både presentation och mat.

Anmälan

Anmäl dig till kompetens@mejsla.se och ange namn, mobilnummer och gärna också vilket företag du jobbar på. Låt oss även veta huruvida du vill ha frukost och/eller lunch och om du i så fall har några speciella önskemål om kost.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 6 november. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.